ΠΡΟΦΙΛ

Το incity.gr αποτελεί έναν νέο καινοτόμο επαγγελματικό κατάλογο ο οποίος δραστηριοποιείται πανελλαδικά. Έχει αναπτυχθεί με τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες επιφέροντας πολλαπλά οφέλη σε όσους προβάλλουν την επιχείρησή τους στις σελίδες του incity.gr.

Σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό, δεν προβάλλουμε επιχειρήσεις δωρεάν.Οι δωρεάν καταχωρήσεις καταχωρούνται μια φορά και δεν ενημερώνονται σχεδόν ποτέ, με αποτέλεσμα οι χρήστες των επαγγελματικών καταλόγων να μην λαμβάνουν σωστά αποτελέσματα. Αυτό πλήτει κυρίως τους επαγγελματίες που είναι συνδρομητές εφόσον οι χρήστες είναι δυσαρεστημένοι,

Η incity.gr ήρθε να αλλάξει αυτό παρέχοντας στους χρήστες της ποιοτικές και ενημερωμένες προβολές επιχειρήσεων.

Επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της incity.gr είναι οτι αποτελεί επιχειρηματική μονάδα εταιρείας πληροφορικής, της omicro.net. Αυτό σημαίνει οτι τενχολογικά η εξέλιξή της θα είναι άμεση σε όλα τα επίπεδα.